Activity

ฝึกประสบการณ์อาชีพโครงการ DC Master ในสายอาชีพ วิศวะหุ่นยนต์

webmaster
PUBLISHED ON November, 8 2023

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่าน บริษัทโรโบคลาวด์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม พาน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ DC Master ในสายอาชีพ วิศวะหุ่นยนต์ เข้าศึกษาดูงาน โมเดลระบบโรงงานขนาดย่อม หรือ Automation Park ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยกิจกรรมวันงาน จะมีวิทยากร จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ในส่วนของ Automation Park คอยแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับ หุ่นยนต์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม แต่เป็นการยกตัวอย่าง โมเดลระบบโรงงานขนาดย่อม เพื่อให้น้องๆ ที่สนใจ ในสายอาชีพ วิศวะหุ่นยนต์ ได้เห็นภาพจริงและได้ลองดูกระบวนการทำงานจริงของหุ่นยนต์